شبیه سازی و انجام پروژه های صنعتی در حوزه پردازش تصویر و سیگنال

09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


آموزش پردازش تصویر با نرم افزار MATLAB
شامل مبانی و اصول اولیه ، مباحث پیشرفته و تشخیص الگو
توسط کارشناس ارشد برق دانشگاه تهران

فیلتر کردن تصاویر در حوزه مکان و فرکانس و تحلیل آن
پردازش تصاویر رنگی ، دی نویزینگ و بازسازی تصاویر
تبدیل ویولت و روش های Multiresolution
فشرده سازی تصویر شامل
Huffman Coding , Arithmetic Coding , Run Length Coding , ...

09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


و دیگر مباحث تخصصی مانند
Image Segmentation
Morphological Image Processing
شناسایی الگو
Pattern Recognition
شبکه های عصبی
Neural Network
شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ، تشخیص چ

هره

09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com


09367292276
09367292276
azsoftir@gmail.com
azsoftir.com

Face Recognition , Face Detection


انجام پروژه های طراحی سایت asp.net منبع : انجام پروژه های طراحی سایت asp.net |انجام پروژه پردازش تصویر با MATLAB
برچسب ها : comazsoftir ,0936729227609367292276azsoftir@gmail ,تصویر ,پردازش ,coding ,تصاویر ,0936729227609367292276azsoftir@gmail comazsoftir ,پردازش تصویر ,انجام پروژه